Pozivnica u trenutak

„Pozivnica u trenutak“ i Državni zavod za intelektualno vlasništvo

Share Article

„Pozivnica u trenutak“ i Državni zavod za intelektualno vlasništvo

Od ideje, fokusom do objave registracije u hrvatskom Glasniku intelektualnog vlasništva 9/2022. 29.4.2022.    –   https://it-app.dziv.hr/Glasnici/pdfPrikaz.aspx?hgiv=09_2022

 

DZIV – „…Dizajnom se naziva vanjski izgled (pojavnost) nekog proizvoda ili predmeta. Dizajn je ono što proizvod čini privlačnim, dopadljivim ili poželjnim, te na taj način bitno pridonosi prodaji proizvoda i povećanju njegove komercijalne vrijednosti.

Industrijskim dizajnom kao jednim od oblika intelektualnog vlasništva štite se prostorna ili plošna obilježja proizvoda (industrijski ili zanatski proizvedenog predmeta), vidljiva pri njegovoj normalnoj (namjenskoj) uporabi. Prostorna obilježja su oblik i obris proizvoda, a plošna obilježja su šare, crte, boje, tekstura te kombinacije navedenih obilježja.

Industrijski dizajn kao pravo industrijskog vlasništva se u većini zemalja stječe registracijom na temelju rezultata provedenog postupka ispitivanja prijave za zaštitu dizajna koje obavlja za to ovlašteno tijelo, a u Republici Hrvatskoj je to Državni zavod za intelektualno vlasništvo.

Temeljni uvjeti koje neki dizajn mora zadovoljiti za priznanje zaštite kao intelektualnog vlasništva su novost i individualni karakter dizajna, te da njegova obilježja nisu isključivo uvjetovana tehničkom funkcijom.

Zaštićeni (registrirani) industrijski dizajn osigurava nositelju (vlasniku) isključivo pravo korištenja, odnosno izrade, ponude, stavljanja u promet, te uvoza ili izvoza proizvoda u kojem je industrijski dizajn sadržan ili na kojeg je industrijski dizajn primijenjen.

Zaštićeni dizajn predstavlja intelektualno vlasništvo čiju uporabu vlasnik može odobriti drugim osobama za vrijeme trajanja zaštite davanjem licence, ili ga može u potpunosti prenijeti na drugu osobu…“

 

…Važno mi je!

 

You might also like

PUT

Pozivnica U Trenutak

Pozivnica U Trenutak je namijenjena svima koji su znatiželjni, imaju volju, znaju i vole PUTovati kroz sve razine postojanja svoga bića, kroz svoje tijelo, svojim

#Mindey

@mindey